Lời mở đầu

Bạn thân mến!

Bạn có bao giờ từng nghĩ cuộc đời bạn như thế nào là do bạn làm chủ và quyết định không?

Đó là kết quả ( sản phẩm) về tư duy, thói quen, hành động, kỹ năng, kiến thức, kinh nghiệm sống của bạn trong mấy chục năm qua.

Chứ không có số phận hay tại do ai hoặc vì, thì, mà, là gì ở đây cả.

Bạn hãy bắt đầu nhìn nhận đúng để kiến tạo lại cuộc đời mình theo ý bạn muốn nhé!

Tôi sẽ giúp bạn.

Bây giờ bạn hãy bắt đầu ngồi xuống viết ra bảng kế hoạch cuộc đời 5 năm sau của bạn cụ thể như thế nào theo hướng dẫn chi tiết dưới đây nhé!

Thân mến!

Diễm Trainer/Life Coach

Phương pháp lập kế hoạch

 

Bạn thân mến!

Tôi sẽ hướng dẫn bạn cách lập kế hoạch theo Google sheet ( Tải file mẫu).

Và tôi lấy năm thứ 5 làm ví dụ như sau.

1, Kế hoạch theo năm: 5 năm

Năm thứ 5: Có các mục tiêu mà bạn mong muốn mình đạt được trong 8 mảnh ghép của bánh xe cuộc đời ( Sức khỏe, Phát triển bản thân, Mối quan hệ, Tài chính, Sự nghiệp, Giải trí, Chia sẻ, Tâm linh).

Năm thứ 4: Là đạt 80% các mục của năm thứ 5.

Năm thứ 3: Là đạt 60% các mục của năm thứ 5.

Năm thứ 2: Là đạt 40% các mục của năm thứ 5.

Năm thứ 1: Là đạt 20% các mục của năm thứ 5.

Lưu ý: Bạn sẽ làm 1 Sheet tổng cho các mục tiêu năm 5,4,3,2,1.

Tiếp tục bạn làm 5 Sheet riêng cho từng năm 5,4,3,2,1.

Trong từng sheet mỗi năm sẽ có 4 quý.

Trong từng sheet quý sẽ có 3 tháng, tuần,ngày, giờ.

 

 

2, Kế hoạch theo quý: 4 quý 1 năm

Năm thứ 5:

Quý 1: là đạt 25% các mục tiêu của năm thứ 5.

Quý 2: là đạt 50% các mục tiêu của năm thứ 5.

Quý 3: là đạt 75% các mục tiêu của năm thứ 5.

Quý 4: là đạt 100% các mục tiêu của năm thứ 5.

 

Quý 1: là đạt 25% các mục tiêu của năm thứ 4.

Quý 2: là đạt 50% các mục tiêu của năm thứ 4.

Quý 3: là đạt 75% các mục tiêu của năm thứ 4.

Quý 4: là đạt 100% các mục tiêu của năm thứ 4.

Quý 1: là đạt 25% các mục tiêu của năm thứ 3.

Quý 2: là đạt 50% các mục tiêu của năm thứ 3.

Quý 3: là đạt 75% các mục tiêu của năm thứ 3.

Quý 4: là đạt 100% các mục tiêu của năm thứ 3.

Tương tự như vậy bạn lập kế hoạch cho 4 quý năm thứ 3, năm thứ 2, năm thứ 1.

3, Kế hoạch theo tháng: 3 tháng 1 quý

Năm thứ 5:

Tháng 1: Là đạt 33% mục tiêu quý 1 của năm thứ 5.

Tháng 2: Là đạt 66% mục tiêu quý 1 của năm thứ 5.

Tháng 3: Là đạt 100% mục tiêu quý 1 của năm thứ 5.

 

Tháng 4: Là đạt 33% mục tiêu quý 2 của năm thứ 5.

Tháng 5: Là đạt 66% mục tiêu quý 2 của năm thứ 5.

Tháng 6: Là đạt 100% mục tiêu quý 2 của năm thứ 5.

Tháng 7: Là đạt 33% mục tiêu quý 3 của năm thứ 5.

Tháng 8: Là đạt 66% mục tiêu quý 3 của năm thứ 5.

Tháng 9: Là đạt 100% mục tiêu quý 3 của năm thứ 5

 

Tháng 10: Là đạt 33% mục tiêu quý 4 của năm thứ 5.

Tháng 11: Là đạt 66% mục tiêu quý 4 của năm thứ 5.

Tháng 12: Là đạt 100% mục tiêu quý 4 của năm thứ 5

Tương tự như vậy bạn lập kế hoạch cho hết 12 tháng căn cứ vào mục tiêu 4 quý của năm thứ 4, năm 3, năm 2, năm 1.

 

4, Kế hoạch theo tuần: 4 tuần 1 tháng

Năm thứ 5:

Tuần 1: Là đạt 25% mục tiêu tháng 1 của năm thứ 5.

Tuần 2: Là đạt 50% mục tiêu tháng 1 của năm thứ 5.

Tuần 3: Là đạt 75% mục tiêu tháng 1 của năm thứ 5.

Tuần 4: Là đạt 100% mục tiêu tháng 1 của năm thứ 5.

Tuần 5: Là đạt 25% mục tiêu tháng 2 của năm thứ 5.

Tuần 6: Là đạt 50% mục tiêu tháng 2 của năm thứ 5.

Tuần 7: Là đạt 75% mục tiêu tháng 2 của năm thứ 5.

Tuần 8: Là đạt 100% mục tiêu tháng 2 của năm thứ 5.

Tuần 9 : Là đạt 25% mục tiêu tháng 3 của năm thứ 5.

Tuần 10: Là đạt 50% mục tiêu tháng 3 của năm thứ 5.

Tuần 11: Là đạt 75% mục tiêu tháng 3 của năm thứ 5.

Tuần 12: Đạt 100% mục tiêu tháng 3 của năm thứ 5.

Tương tự như vậy bạn lập kế hoạch cho hết 52 tuần, căn cứ vào mục tiêu 12 tháng của năm thứ 5, năm 4, năm 3, năm 2, năm 1.

5, Kế hoạch theo ngày: 5 ngày làm việc 1 tuần

Năm thứ 5:

Ngày 1: Là đạt 20% mục tiêu tuần 1 của năm thứ 5.

Ngày 2: Là đạt 40% mục tiêu tuần 1 của năm thứ 5.

Ngày 3: Là đạt 60 % mục tiêu tuần 1 của năm thứ 5.

Ngày 4: Là đạt 80% mục tiêu tuần 1 của năm thứ 5.

Ngày 5: Là đạt 100% mục tiêu tuần 1 của năm thứ 5.

Ngày 1: Là đạt 20% mục tiêu tuần 2 của năm thứ 5.

Ngày 2: Là đạt 40% mục tiêu tuần 2 của năm thứ 5.

Ngày 3: Là đạt 60 % mục tiêu tuần 2 của năm thứ 5.

Ngày 4: Là đạt 80% mục tiêu tuần 2 của năm thứ 5.

Ngày 5: Là đạt 100% mục tiêu tuần 2 của năm thứ 5.

Tương tự như vậy bạn lập kế hoạch cho hết 245 ngày làm việc căn cứ vào mục tiêu 52 tuần của năm thứ 5, năm 4, năm 3, năm 2, năm 1.

6, Kế hoạch theo giờ: 8 giờ làm việc 1 ngày

Năm thứ 5:

Khung giờ 1 (2h): Phải đạt 25% mục tiêu ngày 1.

Khung giờ 2 (2h): Phải đạt 50% mục tiêu ngày 1.

Khung giờ 3 (2h): Phải đạt 75% mục tiêu ngày 1.

Khung giờ 4 (2h): Phải đạt 100% mục tiêu ngày 1.

Khung giờ 1 (2h): Phải đạt 25% mục tiêu ngày 2.

Khung giờ 2 (2h): Phải đạt 50% mục tiêu ngày 2.

Khung giờ 3 (2h): Phải đạt 75% mục tiêu ngày 2.

Khung giờ 4 (2h): Phải đạt 100% mục tiêu ngày 2.

Tương tự như vậy bạn lập kế hoạch cho hết 8h cho 1 ngày làm việc căn cứ vào mục tiêu 5 ngày/ tuần của năm thứ 5, năm 4, năm 3, năm 2, năm 1.

Lời Kết

Bạn thân mến!

Tôi vừa hướng dẫn bạn cách lập kế hoạch 5 năm cuộc đời rất chi tiết từ 5 năm, từng năm, từng quý, từng tháng, từng tuần, từng ngày và từng khung giờ.

Vấn đề quan trọng bây giờ là bạn hãy ngồi xuống Laptop ( Sổ tay) của bạn để bắt đầu thiết lập kế hoạch, vẽ ra tấm bản đồ chinh phục mục tiêu mong muốn 5 năm sau của bạn.

Chi tiết 8 lĩnh vực trong mục tiêu cụ thể thế nào bạn hãy tham khảo Ebook” Cách Đặt Mục Tiêu 5 Năm Cuộc Đời Chỉ Trong 10 Phút

Chúc bạn sớm thiết lập ra được bảng kế hoạch cuộc đời riêng của bạn trong vòng 5 năm tới nhé!

Thân mến!

Diễm Trainer/Life Coach

Leave A Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.